Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2018, 11759Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van 2 woningen, Beekstraat 25-B1 4814BJ Breda

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2018-000252

Ingekomen: 10-01-2018

Locatie: Beekstraat 25-B1 4814BJ Breda

Projectomschrijving: het legaliseren van 2 woningen

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. De plannen worden (nog) niet bekend gemaakt. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.