Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 117137

Gepubliceerd op 4 juni 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Verordening tot de 1e wijziging van de verordening auditcommissie gemeente Beemster 2017

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 9 mei 2018,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de verordening tot de 1e wijziging van de verordening auditcommissie gemeente Beemster 2017, luidende:

 

I
  • -

    Lid 3 van artikel 3 luidende “leden van de auditcommissie kunnen niet tevens lid zijn van de rekenkamercommissie”, vervalt.

  • -

    Lid 4, 5 en 6 van artikel 3 worden vernummerd tot respectievelijk lid 3, 4 en 5.

 

II

Te bepalen dat deze verordening in werking treedt de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 mei 2018

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl