Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 116157VerordeningenVervallen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2011

 

Op 28 april 2018 heeft het college een nieuw Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college vastgesteld.

 

Dit reglement is in werking getreden op 29 april 2018. Op dat moment is het oude reglement, vastgesteld op 4 januari 2011, vervallen.

 

Stichtse Vecht, 31 mei 2018.