Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 114293Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, huisvesten van 20 ‘shortstay’-arbeidsmigranten/woonurgenten, Hoogstraat 41, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Hoogstraat 41, voor het huisvesten van 20 ‘shortstay’-arbeidsmigranten/woonurgenten, datum ontvangst 18 mei 2018.

 

Echt-Susteren, 31 mei 2018