Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 113182Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Dr. Gunningstraat, te Eerbeek

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 18 mei 2018

Gelegenheid: Oranjefeest Eerbeek

Activiteit: kermis, vogelschieten, tentfeest en vuurwerk

Datum: 31 mei en 3 juni 2018 van 14.00 uur tot 24.00 uur en 1 en 2 juni 2018 van 14.00 uur tot 02.00 uur. Locatie: Dr. Gunningstraat te Eerbeek

Verkeersmaatregelen: De Kanaalweg, vanaf de kruising van de Kanaalweg met ’t Hungeling tot aan de kruising nabij de muziekkoepel (dus nabij de Korenmolen) wordt gedurende het evenement tussen 14.00 en 02.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op 't Hungeling van huisnummer 3a tot Kanaalweg huisnummer 8 en de Dr. Gunningstraat van huisnummer 9 tot de Molenstraat wordt aan beide zijden van de weg een parkeerverbod ingesteld. Aan Dr. Gunningstraat, aan weilandzijde, van huisnummer 9 tot de Smeestraat en aan de Molenstraat aan even genummerde zijde van Derickxkamp tot ’t Hungeling wordt een parkeerverbod aan één zijde van de weg ingesteld.

Zaaknummer: ZK18.03296

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 30 mei 2018

Burgemeester van Brummen