Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 111879

Gepubliceerd op 29 mei 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Mandaat Aanstellen verkeersregelaars

 

De burgemeester van Beemster,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende

 • -

  dat de burgemeester bevoegd is verkeersregelaars aan te stellen en deze aanstelling in te trekken;

 • -

  dat deze bevoegdheid voorgeen ieder jaar werd gemandateerd aan de burgemeester van Purmerend;

 • -

  dat deze uit het oogpunt van efficiency en zorgvuldigheid de bevoegdheid verkeersregelaars aan te stellen bij besluit van 25 april 2018 heeft gemandateerd aan de evenementencoördinator van Purmerend;

 • -

  dat het daarom wenselijk is dat de burgemeester de bevoegdheid verkeersregelaars aan te stellen niet langer mandateert aan de burgemeester van Purmerend, maar aan de evenementencoördinator van Purmerend;

 • -

  dat bij nog ongepubliceerd besluit van 3 april 2018 de burgemeester mandaat heeft verleend aan de burgemeester van Purmerend voor de duur van één jaar vanaf de datum besluit;

 • -

  dat gelet op het voorgaande dat besluit moet worden ingetrokken;

 

Besluit:

1.

De evenementencoördinator van Purmerend mandaat te verlenen van de bevoegdheid verkeersregelaars aan te stellen alsmede deze aanstelling in te trekken op grond van artikel 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en met inachtneming van de Regeling verkeersregelaars 2009, onder intrekking van het niet gepubliceerde besluit van 3 april 2018 waarbij de burgemeester van Purmerend wederom is gemandateerd.

 

2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Middenbeemster, 8 mei 2018

A.J.M. van Beek

burgemeester


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl