Gemeenteblad van Heerde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeGemeenteblad 2018, 109256VerordeningenIntrekkingsverordening forensenbelasting gemeente Heerde 2018

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 april 2018;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Intrekkingsverordening forensenbelasting 2018.

Artikel I
  • 1.

    De ‘Verordening forensenbelasting gemeente Heerde 2018’ van 18 december 2017 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 14 mei 2018.

griffier, voorzitter,