Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2018, 108948Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen – uitvoeringsnota uitgifte reststroken grond

Burgmeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij op 24 april 2018 de Uitvoerings-nota Uitgifte Reststroken Grond hebben vastgesteld. De uitvoeringsnota geeft het wegingskader weer en legt vast op welke wijze uitgifte van restroken plaatsvindt.

De uitvoeringsnota treedt in werking daags na deze publicatie. Er staat geen bezwaar of beroep tegen open.

U kunt de Uitvoeringsnota inzien op de gemeentelijke website, in de bijlage en vanaf 24 mei 2018 ligt de nota gedurende zes weken bij het gemeentelijk informatiecentrum van maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur t/m 16.00 uur, op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur ter inzage.