Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 107998Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Hoevesteeg 3, 6975 AE Tonden

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 21 mi 2018

Gelegenheid: Oranjevereniging Tonden

Activiteit: 3 daagse feestelijke bijeenkomst voor het buurtschap, tentfeest

Datum: 25 mei tot 28 mei 2018

Locatie: Hoevesteeg 3, 6975 AE Tonden

Verkeersmaatregelen: Hoevesteeg 28 mei afgesloten

Zaaknummer: ZK18.00276

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 23 mei 2018

Burgemeester van Brummen