Aanwijzingsbesluit directeur publieke gezondheid GGD als toezichthouder, gemeente Neder-Betuwe

 

Besluit  

  • 1.

    Het college besluit de directeur publieke gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet kinderopvang.

  • 2.

    Het college besluit de directeur publieke gezondheid toe te staanom in zijn/haar plaats éénof meerdere medewerkers te machtigenom onder zijn/haar verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang.

  • 3.

    Het college besluit het eerder genomen besluit van 27 april 2010 met betrekking tot aanwijzing van de directeur GGD Rivierenland als toezichthouder inzake kinderopvang en/of peuterspeelzalen per 1 januari 2018 in te trekken.

 

Naar boven