Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 102765

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Beemster,

 

gelet op het gestelde in de artikelen 37-39 Algemene verordening gegevensbescherming,

 

b e s l u i t e n :

 

 

aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming: mevrouw mr. C.J.A. de Haan – de Jong.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 8 mei 2018.

de gemeenteraad van Beemster,

de loco-griffier,

A.B. Visser

de voorzitter,

A.J.M. van Beek

Burgemeester en wethouders van Beemster, 8 mei 2018

de secretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

de burgemeester,

A.J.M. van Beek

De burgemeester van Beemster, 8 mei 2018

A.J.M. van Beek

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl