Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 10185Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20, lid 1 en 4 Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vastleggen van de gemelde geluidruimte in verband met zonebeheer op de locatie Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek

B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Status: ontwerp

Datum verzonden ontwerpbesluit: 10 januari 2018

Locatie: Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek

Voor: Maatwerkvoorschriften op grond van artikel 2.20, lid 1 en 4 Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vastleggen van de gemelde geluidruimte in verband met zonebeheer

Registratienummer: DOS-2017-067290

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 18 januari 2018 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Brummen en kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Zienswijze

Tot en met donderdag 29 februari 2018 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl.

Brummen, 17 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen