Gemeenteblad van Veenendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalGemeenteblad 2018, 101680VerordeningenAanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

Gelet op

artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Veenendaal en artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen Veenendaal;

Besluit

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald - en vergunninghouder parkeren gemeente Veenendaal (Aanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal)

Artikel 1 Plaatsen betaald en vergunninghouder parkeren zone A

In onderstaande tabel zijn de openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen opgenomen die worden aangewezen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 sub a van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Veenendaal;

Tabel betaald en vergunninghouder parkeren Zone A

 

Zone A Centrum betaald –en vergunninghouder parkerengebied

Huisnummers

Achterkerkstraat

alle

Achterstraatje

alle

Adriaan P. de Kleuverstraat

alle

Beatrixstraat

1 tm 67 (oneven), 2 t/m 80 (even)

Bernard van Kreelpoort

alle

Blekerij

alle

Brouwersgracht

alle

Complex De Weverij (Duivenwal)

2 t/m 166 (even)

Coornhertpad

2 t/m 68 (even)

Coornhertstraat

alle

Corridor

alle

De Eendracht

alle

De Geldersche Waag

alle

De Korenbeurs

alle

Duivenwal

alle

Eenvoudlaan

alle

Fluitersstraat

alle

Godfried Bomansstraat

alle

Helling

alle

Hoofdstraat

1 t/m 31 (oneven)

Hoofdstraat

45 t/m 113 (oneven)

Hoofdstraat

2 t/m 110 (even)

Hoogstraat

alle

JG Sandbrinkstraat

1 t/m 27 (oneven)

JG Sandbrinkstraat

2 t/m 4 (even)

Kees Stipplein

alle

Kerkewijk

1 t/m 19 (oneven)

Kerkewijk

21 t/m 45 (oneven)

Kerkewijk

12 (even)

Klein Rog

alle

Kousenweg

alle

Markt

17 t/m 19 (alle nummers)

Markt

1 t/m 9A (alle nummers)

Morgenster

alle

Nieuweweg

1 t/m 5a (oneven)

Nieuweweg

2 t/m 32 (even)

Passage

alle

Poolster

alle

Prins Bernhardlaan

1 t/m 45 (oneven)

Prins Bernhardlaan

2 t/m 76 (even)

Raadhuisplein

2 t/m 14 G (alle nummers)

Raadhuisstraat

1 t/m 65 (oneven)

Rik Valkenburgweg

alle

Scheepjeshof

alle

Schrijverspark

63 t/m 197-III (oneven)

Schrijverspark

22 t/m 178 (even)

Smidstraat

1 t/m 7 (oneven)

Sterrenwacht

alle

Synagogestraat

alle

t Gelderland

alle

Thoomesplein

alle

Tuinstraat

27 t/m 141 (oneven)

Valleistraat

1 t/m 25 (oneven)

Valleistraat

2 t/m 38 (even)

Verlaat

alle

Vijgendam

alle

Weverij

1 t/m 155 (oneven)

Weverij

170 t/m 192 (even)

Wilhelminastraat

alle

Wolweg

alle

Zandstraat

17 t/m 89 (oneven)

Zandstraat

24 t/m 34 (even)

Zandstraat

1 t/m 15 (oneven)

Zoete Inval

alle

Zonnewijzer

alle

Artikel 2 Plaatsen vergunninghouder parkeren zone A

De parkeerplaatsen gelegen voor het appartementencomplex Rozenburgh, Schrijverspark 1 – 61D worden aangewezen als plaatsen die alleen zijn bestemd voor vergunninghouder parkeren als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Veenendaal.

Artikel 3 Plaatsen vergunninghouder parkeren zone B

In onderstaande tabel zijn de openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen opgenomen die worden aangewezen als plaatsen welke zijn bestemd voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Veenendaal;

Tabel vergunninghouder parkeren Zone B

 

Zone B Schil vergunninghouder parkerengebied

Huisnummers

Anna van Burenhof

alle

Boogschutter

alle

Boompjesgoed

1 t/m 215 (oneven)

Castor

alle

De Dillewijnen

alle

De Palmengrift

1 t/m 145 H (oneven)

De Sterke Arm

3 t/m 165 (oneven), 10

Fluvia

alle

Frederik Hendrikstraat

alle

Frisia

alle

G. van Schoonbekestraat

5 t/m 77 (oneven)

Hollandia

alle

Hubert van Zuilenweg

alle

Jan Roeckplantsoen

alle

Kalanderij

alle

Kostverloren

alle

Limburgia

alle

Mauritsstraat

alle

Molenstraat

1 t/m 9A (oneven)

Oranjestraat

alle

Orion

alle

Stationsplein

14 t/m 120 (even)

Tubantia

alle

Valleistraat

53 t/m 127 (oneven)

Valleistraat

68 t/m 188 (even)

Willem de Zwijgerstraat

alle

Zeelandia

alle

Artikel 4 Plaatsen betaald parkeren en vergunninghouders zone B

De parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein aan De Sterke Arm met de huisnummers De Sterke Arm 1, 2 en 2-1, worden aangewezen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Veenendaal.

Artikel 5 Tijdstippen betaald en vergunninghouder parkeren

De betaal – en vergunningplicht op alle in artikel 2, 3, 4 en 5 aangeduide plaatsen geldt in alle gebieden op de volgende tijdstippen:

 

Alle gebieden (zone A + B)

Reguleringstijden

Maandag tot en met zaterdag

09:00 – 20:00 uur

Vrijdagavond en andere koopavonden

20:00 – 22:00 uur

Zondagen en feestdagen, waaronder:

 • 1.

  Nieuwjaarsdag

 • 2.

  2e Paasdag

 • 3.

  2e Pinksterdag

 • 4.

  Hemelvaartsdag

 • 5.

  1e en 2e Kerstdag

Gratis / geen regulering

 

Artikel 6 Wijze van betalen bij betaald parkeren

 

 • 1.

  Direct bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Veenendaal een contract heeft afgesloten voor deze dienst.

 • 2.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 3.

  Er worden tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig zijn of het bedrag dat wordt gepind is ten minste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 4.

  Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht.

 • 5.

  Bij het via een telefoon inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt. geparkeerd door. 

Artikel 7 Intrekken oude regeling

Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Veenendaal vastgesteld op 30 januari 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal.

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2018

 

 

 

     

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

secretaris

     

de heer P.A. Zoon

wnd. burgemeester

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan:

het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 1100,

3900 BC VEENENDAAL

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

 

 • 1.

  uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (u kunt bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar instelt.

 

Digitaal indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.veenendaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u een spoedeisend belang heeft, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.