Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 100532

Gepubliceerd op 14 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

WET MILIEUBEHEER

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard maken het volgende bekend.

Op 16 januari 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van Auto Hoogenboom Bedrijfswagen Spijkenisse om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op Auto Hoogenboom gelegen aan de Schenkelweg 2 te Spijkenisse.

De activiteiten van Auto Hoogenboom vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.20, vierde en zesde lid van het Activiteitenbesluit besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot geluid

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 mei 2018 tot en met 25 juni 2018 op de volgende plaatsen inzien:

  • -

    de gemeente Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (de gemeente werkt alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0181);

  • -

    de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 68.

Zaaknummer: 999972348.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl