Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 100530

Gepubliceerd op 15 mei 2018 09:00

Vaststelling beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en richtlijn duurzaamheid evenementen in Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam

 

Gelet op artikel 2.40 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna : APV);

 

Mede gelet op artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

  • in de beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en de richtlijn Duurzaamheid evenementen in Amsterdam de nadere uitwerking van het evenementen(vergunningen)beleid voor de gemeente Amsterdam wordt vastgelegd;

  • deze beleidsregel, locatieprofielen en richtlijn beogen meer sturing te gegeven aan evenementen en vooraf meer duidelijkheid te verschaffen aan organisatoren, omwonenden en andere betrokkenen;

  • dit tevens een instrument is om een integrale, soepele en efficiënte afhandeling van vergunningaanvragen te bewerkstelligen;

  • wordt beoogd een betere balans tussen de waarde van (muziek)evenementen en de overlast die zij veroorzaken te bewerkstelligen;

  • tevens een maximumstelsel is voorgelegd ter regulering van evenementen;

  • de beleidsregel, locatieprofielen en richtlijn een uitwerking zijn van de bevoegdheden genoemd in artikel 2.43 en 2.44 APV;

Brengt ter algemene kennis dat hij heeft besloten,

vast te stellen de:

  • Beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam

  • Locatieprofielen voor evenementenlocaties

  • Richtlijn Duurzaamheid evenementen in Amsterdam;

1 maart 2018

Burgemeester van Amsterdam  voornoemd,

J.J. van Aartsen,

waarnemend burgemeester


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl