Bekendmaking vaststelling Welstandsnota

De gemeenteraad heeft op 21 februari 2017 besloten de Welstandsnota vast te stellen. De nota treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De Welstandsnota vormt een kader voor de toetsing van welstand, waarbij het gaat om kwaliteit van gebouwde omgeving en beoordeling van reclame-uitingen. Deze Welstandsnota is een actualisatie van de vorige nota, welke wordt ingetrokken. De nota is overzichtelijker en beknopter gemaakt en sluit aan bij de huidige wetgeving.

Tegen de vaststelling van de Welstandsnota is geen bezwaar of beroep mogelijk.

U kunt het besluit de komende zes weken inzien in het stadhuis. Om het besluit in te zien en voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met team Beleidsontwikkeling en Advisering via telefoonnummer 14038. U kunt het besluit ook digitaal inzien via de link aan de linkerzijde naast deze bekendmaking.

Naar boven