Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2017, 94276Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaat teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken

 

De teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken,

Gelet op het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register en het besluit van de afdelingsmanager Publiekszaken waarbij het aan de teamleider is toegestaan, voor zover betrekking hebbend op zijn team, ondermandaat te verlenen;

B E S L U I T

I Overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register zoals sindsdien gewijzigd, ondermandaat te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals genoemd in het register door de Medewerker Publieksdiensten, team burgerzaken resp. team centrale dienstverlening, onder de volgende voorwaarden:

 

  • a.

    Over de uitoefening van de verleende bevoegdheid dient periodiek verantwoording te worden afgelegd aan de betreffende afdelingsmanager;

  • b.

    De voorwaarden en beperkingen als genoemd in het Algemeen mandaatbesluit 2013 en in het daarbij behorende register zijn onverkort van toepassing;

  • c.

    Wijzigingen in het Algemeen mandaatbesluit 2013 of het register werken door in dit besluit; 

II Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2014.

   

30 mei 2017

Gemeente Stichtse Vecht,

   

Helma de Boer

Teamleider Centrale dienstverlening en Burgerzaken