Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 94111

Gepubliceerd op 7 juni 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gemeentelijk monument afvoeren van de monumentenlijst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat bij besluit van 24 mei 2017 de aanwijzing van het pand Van Dissellaan 25-27 te Bladel tot beschermd gemeentelijk monument is ingetrokken.

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis

Het besluit is op 30 mei 2017 naar de rechthebbende verzonden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag dat het besluit aan de rechthebbende van het pand is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening aangevraagd wordt, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden

Indien u een verzoek om voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl