Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2017, 86639Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf – Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 april 2017 hebben besloten tot het vaststellen van de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 toestemming verleend aan burgemeester en wethouders voor het wijzigen van de regeling. De wijziging van de regeling houdt in dat de plaats van vestiging van de gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd, echter met dien verstande dat de plaats van vestiging altijd gelegen dient te zijn binnen het grondgebied van de gemeenten die de gemeenschappelijke regeling oorspronkelijk hebben opgericht.

De wijziging van de regeling treedt in werking nadat tenminste twee/derde van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot vaststelling van deze wijziging en nadat van de inhoud van de wijziging door burgemeester en wethouders van Landgraaf is kennis gegeven in de Staatcourant.