Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2017, 8184Overige besluiten van algemene strekkingMonumentencommissie juni 2017

 

De monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdagmiddag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De datum van de volgende vergadering van de monumentencommissie is 8 juni 2017 en 29 juni 2017. Voor nadere informatie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.