Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 81605Beschikkingen | afhandelingVerdaging van de beslistermijn op een aangevraagde omgevingsvergunning, Nedereind winkelcentrum 10 te Nieuwegein

Verdagingstermijn : met 6 weken tot uiterlijk 23 juni 2017

Nedereind winkelcentrum 10, 3431ER Nieuwegein

Omschrijving: het intern wijzigen en veranderen van een pui van een winkelruimte

Kenmerk: 640307

Wilt u meer informatie?

U kunt een besluit opvragen bij het Omgevingsloket. Dat doet u door een verzoek te mailen aan omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welk besluit u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van het besluit aangeboden. Als u een besluit bij het Omgevingsloket wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken. 

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’ staat hierboven vermeld). Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar indient en uw handtekening. Geef verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door de omschrijving en het kenmerk te vermelden. Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden.