Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 75676Beschikkingen | afhandelingGemeente Nieuwegein; verleende evenementenvergunning

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat op 4 mei 2017 een vergunning is verleend aan Destiny Events, mevrouw S.A. Joghi, voor het houden van het evenement Urban Legends Festival in de nacht van 3 op 4 juni 2017 in de Berursfabriek aan de Symfonielaan 5 te Nieuwegein. De verzenddatum van de vergunning is 4 mei 2017.

 

Als de verlening van deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u gedurende 6 weken vanaf de dag van verzending in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste de volgende gegevens bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar (de motivering). 

  Het indienen van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

   

  Wilt u meer weten over deze verleende vergunning? Neem dan contact op met het Team Vergunningen, telefonisch bereikbaar onder nummer (030) 60 71 880 of via email: mo.stw.vergunningen@nieuwegein.nl

   

  Nieuwegein, 4 mei 2017.