Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 75543

Gepubliceerd op 5 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Naamgeving openbare ruimte: vaststellen Ceintuurbrug in Zuid

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Overwegende:

• het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 26 juni 2015

• het positief advies van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Zuid van 8 september 2015

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 2 mei 2017

de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Ceintuurbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Ceintuurbrug in Zuid

In het verlengde van de Ceintuurbaan ligt brug 116 die in 2015 volledig gerenoveerd is. Officieel had deze brug geen naam, maar in de volksmond werd de brug al sinds jaar en dag als Ceintuurbrug aangeduid. De brug ligt in het verlengde van de Ceintuurbaan en de voorgestelde naam van Ceintuurbrug herinnert aan de periode eind negentiende eeuw toen een ceintuurweg of gordel om een groot gedeelte van de stad werd gelegd. Deze gordel kreeg later de naam Ceintuurbaan voor zover deze weg tussen de Boerenwetering en de Amstel lag. Voorgesteld is om deze brug als Ceintuurbrug vast te stellen. Bij de heropening van de brug begin oktober 2015 is de naam officieel onthuld.

Recentelijk is gebleken dat het voorstel destijds niet aan het college is aangeboden

voor besluitvorming. Met dit voorstel om de Ceintuurbrug vast te stellen, wordt dit verzuim weggenomen.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl