Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 75101Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Sloopmelding, voor het saneren van asbesthoudende golfplaten van een kapschuur op de locatie ’t Zaaibroek 3 te Hall

Er is op 19 maart 2017 een sloopmelding ingediend voor:

Locatie: ’t Zaaibroek 3 te Hall

Voor: het saneren van asbesthoudende golfplaten van een kapschuur

Zaakdossier: DOS-2017-028347

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 10 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen