Gemeente Raalte Aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen (Wbp)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 5:11 tot en met 5:19 van de Algemene Wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

Als toezichthouder Wet basisregistratie aan te wijzen de volgende personen, medewerkers van team KCC van de gemeente Raalte:

 • 1.

  K.J. Brouwer-Bol, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 2.

  H. Dijk-van der Kolk, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 3.

  A.T.M. Endeman-Besten, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 4.

  C.C.M. den Heijer-te Wierik, geboren … in …, Senior Dienstverlener

 • 5.

  H.T.M. Heuven-Neplenbroek, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 6.

  J.A.M. Hiethaar-Holterman, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 7.

  M.A. Korterik, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 8.

  G.A.M. Kreileman, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 9.

  P.J.M. Meulenbroek, geboren … in …, Senior Dienstverlener

 • 10.

  G. Pouwels-Snijders, geboren … in …, Dienstverlener B

 • 11.

  M. Sint Nicolaas, geboren … in …, Vakspecialist

Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen.

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een ander functieprofiel dan hiervoor genoemd.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 april 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris,

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema

Naar boven