Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 68873Beschikkingen | afhandelingSloopmelding: Folkingestraat 65, 9711 JV Groningen – slopen gehele pand (11-04-2017, 201770941)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Groningen, 26 april 2017

Burgemeester en wethouders van Groningen