Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2017, 67411Overige besluiten van algemene strekkingBesluit gesubsidieerde instellingen

Gesubsidieerde instellingen

 

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat het voor de uitvoering van de gemeentelijke subsidieregelingen wenselijk is instellingen aan te wijzen waarvoor extra subsidievoorwaarden, -verplichtingen en/of –eisen kunnen gelden.

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Uden 2012.

besluit

 

de volgende gesubsidieerde instellingen aan te wijzen:

 • Stichting Muzerijk

 • GGD Hart voor Brabant

 • Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Veghel

 • Stichting MEE Noordoost Brabant

 • Stichting Uden Promotie

 • Slachtofferhulp Nederland

 • Stichting PIB (plezier in bewegen)

 • Stichting Het Noordbrabants Landschap

 • Stichting Lokale Omroep Veghel-Uden

 • KIEM Onderwijs en Opvang

 • Kiobra

 • Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel

 • Stichting Peuterspeelzaal Volkel

 • Stichting Udense Peuterspeelzalen

 • Stichting Peuterspeelzaal Vrije School Uden

 • Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

 • HTME BV

 • Stichting Museum voor Religieuze Kunst

 • Stichting Kunst&Co

 • Stichting Compass Uden

 • Stichting Natuurcentrum de Maashorst

 • Stichting VVV Noordoost Brabant

 • ONS welzijn

 • Stichting Door en Voor

 • Stichting Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost

 • Stichting Brabant Zorg

 • Stichting Vluchtelingenwerk WOBB, locatie Uden

 • Stichting Theaterspoor

 • Stichting Sportservice Noord-Brabant

 • Stichting Kinderboerderij Uden

Uden, 18 april 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

Mr. J.M. Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers