Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2017, 66198Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunningen voor horecabedrijf Naarderbos Golfbaan te Naarden

 

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, ieder voor zover bevoegd, maken bekend de volgende vergunning(en)/ontheffing(en) te hebben verleend voor:

Gewijzigde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor horecabedrijf Naarderbos Golfbaan te Naarden

De burgemeester heeft op 13 april 2017 aan de Golfexploitatiemaatschappij Naarderbos B.V. een gewijzigde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning verleend zodat het horecabedrijf Upperdeck is opgenomen in het horecabedrijf Naarderbos Golfbaan aan de IJsselmeerweg 100 te Naarden. (verzonden 13 april 2017)

 

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

G emeente Gooise Meren, 21 april 2017