Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 64295

Gepubliceerd op 19 april 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Aanpassing begrenzingen Wijken en Buurten Vlaardingen

De gemeente heeft besloten de begrenzingen van de Wijken en Buurten in Vlaardingen aan te passen:

 

Verdere informatie is te vinden bij de sectie Basisregistraties, te bereiken via tel: (010) 248 4000.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met bovengenoemd besluit dan kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is genomen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a afdeling facilitair VIA, sectie Basisregistraties, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: de naam en het adres van belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een kopie van het bestreden besluit of van de bekendmaking van het besluit, de gronden van het bezwaar, een volmacht indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.

Voor de schorsing van dit besluit kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dit vereist, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl