Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2017, 64039Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning: Theodorus Niemeyerstraat 1, 9726 BR Groningen – vergroten woongebouw (13-04-2017, 201571179)

Deze geweigerde aanvraag ligt vanaf de dag na de boven genoemde data gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (vrije inloop), en ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak, telefonisch bereikbaar via nummer 14 050.

Indien u het niet eens bent met een geweigerde vergunning dan kunt u daartegen – afhankelijk van de vergunning – bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na datum van verlening. Bij de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) kunt u telefonische navragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168,─ aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk gesteld wordt.

Groningen, 19 april 2017

Burgemeester en wethouders van Groningen