Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2017, 58392Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Houtlaan 21 (project Zalmhaven)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- Houtlaan 21, 3016DA (kadastraal perceel RTD04 AG 1459), realiseren van het project “Zalmhaven” (Houtlaan / Gedempte Zalmhaven). Het project is onderverdeeld in twee delen. Een deel middenbouw (mid-rise) dat bestaat uit een plintgebouw met een parkeergarage, grondgebonden woningen, daktuin en daarop 2 middenhoge woontorens van circa 70 meter hoog. En een deel hoogbouw (high-rise) dat bestaat uit een woontoren met een maximale hoogte van circa 215 meter met o.a. horeca, kantoren en een panorama concourse. In totaal worden er 482 woningen gerealiseerd verdeeld over de hoogbouw (255 woningen) en de middenbouw (227 woningen) (datum besluit 04-04-2017, verzenddatum besluit 04-04-2017, dossiernummer OMV.16.12.00557).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.