Terinzagelegging concept-locatieprofiel evenementenlocatie Suikerfabriekterrein

Het college van burgemeester & wethouders van Groningen heeft op 4 april 2017 het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Een ieder kan vanaf heden tot en met 22 mei 2017 zienswijzen indienen.

Wat is een locatieprofiel

Voor een aantal locaties die zich lenen voor grote en middelgrote evenementen zijn de afgelopen jaren locatieprofielen vastgesteld. In een locatieprofiel wordt het karakter van een evenemententerrein, de voorzieningen en de spelregels beschreven, zodat er duidelijkheid ontstaat voor zowel omwonenden als organisatoren. Voor het Suikerfabriekterrein is nu ook een concept-locatieprofiel ontwikkeld, welke vanaf heden ter inzage ligt.

Terinzagelegging

Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein ligt ter inzage vanaf heden tot en met maandag 22 mei 2017. U kunt het concept- locatieprofiel Suikerfabriekterrein inzien in de gemeentelijke locatie (tijdens de gebruikelijke openingstijden) aan het Harm Buiterplein 1.

Het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein is als externe bijlage te raadplegen.

Zienswijzen indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Schriftelijk

Voor een schriftelijke zienswijze stuurt u een brief naar:

College van Burgemeester en Wethouders

Vakdirectie Stadstoezicht

t.a.v. M. Eillert

Postbus 742

9700 AS Groningen

Digitaal

U kunt uw zienswijze ook digitaal versturen per e-mail naar em@groningen.nl.

Mondeling

Op woensdag 10 mei wordt er van 19:30 – 21:30 uur een algemene inspraakavond georganiseerd in het Zeefgebouw op het Suikerfabriekterrein, in de Wolkenfabriek, Energieweg 10. Als u een mondelinge zienswijze wilt geven, kunt u daarvoor ook een afspraak maken met de afdeling Evenementen Management van de gemeente Groningen, tel. 050 – 367 1155.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden verwerkt in een eindverslag. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en met het locatieprofiel Suikerfabriekterrein aan de gemeenteraad gezonden. Daarnaast krijgt eenieder die een zienswijze heeft ingediend het eindverslag toegezonden.

Informatie

Voor vragen om informatie kunt u een e-mail sturen naar: em@groningen.nl

Naar boven