Pastoor Schoutenstraat 9 en 11, privatisering groen- en reststroken grond

 

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om een groen- en reststrook grond te kopen casu quo te huren.

De gemeente is voornemens de navolgende strook grond te verkopen casu quo te verhuren.

Het betreft de strook die ligt bij:

Pastoor Schoutenstraat 9 en 11 (kenmerk: 6465308 en 6465476 )

De situatietekening van deze strook grond ligt vanaf maandag 10 april 2017 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor.

Bedenkingen tegen de voorgenomen transactie kunt u, onder vermelding van het kenmerk, binnen deze termijn schriftelijk richten aan het hoofd van de afdeling Wonen en Grondzaken, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunnen belanghebbenden contact opnemen met mevrouw A. Visser, tel. (073) 615 96 29.

Naar boven