Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2017, 56125Plannen | overigAANKONDIGING TWEEDE BIJEENKOMST VESTIGING VOGELOPVANG UTRECHT

datum : DONDERDAG 13 APRIL

tijd : 18.45 TOT 21.00 UUR

locatie : PETANQUEVERENING NIEUWEGEIN, GALECOPPERZOOM 1

De Vogelopvang Utrecht gaat zich vestigen op de voormalige wielerbaan in Galecopperzoom. Het bouwplan concentreert zich in het zuidoostelijke deel van de voormalige wielerbaan. Begin april zal de gemeente de omgevingsvergunning verlenen die de bouw mogelijk maakt.

Tijdens een goed bezochte eerste informatieavond (31 oktober 2016) werd de komst van de Vogelopvang in Galecopperzoom in principe verwelkomt. Meerdere aanwezigen hadden echter wel vragen en bedenkingen bij de locatiekeuze, vooral in relatie met de toegankelijkheid en bruikbaarheid' van de voormalige wielerbaan. De komst van de Vogelopvang heeft namelijk effect heeft op de huidige gebruiksmogelijkheden van dit wandel-, sport- en uitlaatgebied. Samen met de Vogelopvang, het wijkplatform en enkele hondenbezitters/buurtbewoners heeft de Gemeente bekeken hoe dat effect zo beperkt mogelijk kan zijn, met in acht name van de ruimte en voorzieningen die de Vogelopvang nou eenmaal nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het plan dat 31 oktober is gepresenteerd bleek de beste optie. Alternatieve locaties bleken voor de Vogelopvang niet haalbaar.

 

 

De afbeelding hieronder geeft aan dat het grootste gedeelte van het gebied 24/7 (24 uur per dag & 7 dagen per week) toegankelijk zal blijven en ook de functie zal behouden van hondenlosloopgebied. Uit de bijeenkomst en het overleg kwam naar voren dat er mogelijkheden worden gezien om de gebruikswaarde van dat resterende gedeelte van de voormalige wielerbaan te verbeteren zodat het goed geschikt blijft als wandel-, sport- en uitlaatgebied. De bijeenkomst op 13 april is bedoeld om daar samen naar te kijken.

Na ontvangst bij de petanquevereniging zullen we in groepjes door het gebied lopen om ideeën en aandachtspunten te verzamelen. Die delen de groepjes vervolgens met elkaar.

We hopen op veel bruikbare input! Wij zien u graag op 13 april bij Petanquevereniging Nieuwegein. Vanaf 18.45 is de inloop met thee/koffie. Om 19.00 uur start de bijeenkomst.

 

 

Als u meer wilt weten over de bijeenkomst of over het bouwplan van de Vogelopvang, neemt u dan contact op met Jeroen van Nistelrooy van de Gemeente Nieuwegein (030-6071577 of j.vannistelrooy@nieuwegein.nl)