Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 54810

Gepubliceerd op 5 april 2017 09:00

MANDAAT AANSTELLEN VERKEERSREGELAARS

De burgemeester van de gemeente Beemster,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende 

- dat de burgemeester bevoegd is verkeersregelaars aan te stellen en deze aanstelling in te trekken;

- dat het belang van een efficiënte en zorgvuldige uitoefening van de inzet van verkeersregelaars vergt dat deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de burgemeester van de gemeente Purmerend,

- dat bij besluit van d.d. 1 april 2016 de burgemeester mandaat heeft verleend aan de burgemeester van Purmerend voor de duur van één jaar vanaf de datum besluit;

- dat thans aanleiding is wederom mandaat te verlenen;

 

BESLUIT:

 

- de burgemeester van de gemeente Purmerend mandaat te verlenen om de bevoegdheid tot het aanstellen van verkeersregelaars en het intrekken van deze aanstelling op grond en met inachtneming van de hierboven genoemde regelgeving uit te oefenen

- dit mandaat te verlenen voor de duur van één jaar, derhalve vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot één jaar na dato

- dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Beemster, 27 maart 2017

A.J.M. van Beek

burgemeester

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl