Instemmen met het besluit inzake toelaatbaarheid Volksinitiatief Bas Bewust Beleid. (2017, nr. 69/181)

 

Nummer 69/181

Agendapunt 8

Datum besluit B&W 10 februari 2017

Onderwerp

Instemmen met het besluit inzake toelaatbaarheid Volksinitiatief Bas Bewust Beleid.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 10 februari 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 181);

Gelet op de Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum,

Besluit:

 • I.

  Kennis te nemen van het volksinitiatief ‘Bas Bewust Beleid’ (bijlage 1).

 • II.

  Kennis te nemen van het advies van de Referendumcommissie met betrekking tot dit volksinitiatief (bijlage 2).

 • III.

  In te stemmen met het overnemen van dit advies, en te besluiten dat het onderwerp van het volksinitiatief niet toelaatbaar is.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 15 maart 2017.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven