Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2017, 50272Beschikkingen | aanvraagAangevraagde APV-vergunning, Heaven Outdoor, zaterdag 22 juli 2017, Surfplas, Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen maakt bekend dat hij voornemens is vergunning te verlenen voor de volgende aanvraag op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Vlaardingen:

 

Locatie: Surfplas

Aanvrager: de heer L.J. Bos

Voor: Heaven Outdoor

Soort vergunning: APV

Datum: zaterdag 22 juli 2017

 

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, tegen dit voornemen, hun schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a afdeling Burgerzaken, Beheer en Ontwikkeling, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Tot 7 dagen na datum van deze publicatie liggen relevante stukken ter inzage en is het mogelijk uw schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar te maken.

 

Informatie is verkrijgbaar bij de Team Bijzondere Wetten/ Bouw- en Woningtoezicht,

telefoon 010-248 40 00.