Ingekomen sloopmelding, Luyksgestel, Boscheind 7, het slopen en het verwijderen van asbesthoudende materialen van de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 2017-0361

Datum verzonden: 16-03-2017

Omschrijving: Luyksgestel, Boscheind 7, het slopen en het verwijderen van asbesthoudende materialen van de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding.

Naar boven