Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2017, 47692Overige overheidsinformatieAanwijsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders (Algemene Wet Bestuursrecht)

Voor Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de Uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving van 17 maart 2017