Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 47204Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Inspraak in verband met inkoop 2019 Jeugdwet en WMO

 

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen willen de maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen als bedoeld in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief maatschappelijke opvang en beschermd wonen) vanaf 2019 gezamenlijk inkopen en die inkoop in één contract onderbrengen.

 

Regionale inkoopnota 2019

Als eerste stap is een inkoopnota geschreven. In deze inkoopnota staat omschreven hoe de samenwerkende gemeenten vanaf 2019 bovengenoemde zorg en ondersteuning inkopen. Naast de wettelijke voorschriften die voor ons als overheidsorganisaties gelden, spreken we hierin ook andere regels met elkaar af. Bijvoorbeeld over welke eisen we stellen aan zorgaanbieders, hoe we de financiën regelen en hoe we ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning die wij voor inwoners voor ogen hebben, ook daadwerkelijk geleverd wordt.

 

Inspraak

Op grond van de inspraakverordening kan iedere ingezetene van bovengenoemde gemeenten en belanghebbende schriftelijk inspreken op deze nota. De inspraakperiode is van maandag 27 maart tot en met zondag 7 mei 2017. Uw schriftelijke reactie stuurt u naar inkoop2019@apeldoorn.nl.

 

U kunt de nota inzien via http://zorgaanbiedersinfo.nl/2-ongecategoriseerd/253-inkoopnota-2019-regio-midden-ijssel-oost-veluwewww.zorgaanbiedersinfo.nl/inkoop2019.http://zorgaanbiedersinfo.nl/2-ongecategoriseerd/253-inkoopnota-2019-regio-midden-ijssel-oost-veluwe

Ook ligt de inkoopnota ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31 in Brummen. Verder ligt de inkoopnota ter inzage in de bibliotheek in Brummen (Graaf van Limburg Stirumplein 10) en Eerbeek (Coldenhovenseweg 13).

 

Op 5 en 6 april 2017 organiseren wij twee bijeenkomsten waar u aanvullende vragen kunt stellen of informatie kunt inwinnen over de inkoopnota 2019. U bent welkom op één van deze twee dagen. De bijeenkomsten zijn in Linthorst Culinair, Rijksstraatweg 25 in Twello. U kunt op woensdag 5 april vrij inlopen van 15.30-19.30 uur en op donderdag 6 april van 15.30 – 18.30 uur.