Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2017, 46785Overige besluiten van algemene strekkingTer inzage legging voorlopig ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval gebied C gemeente Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het voorlopig ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval gebied C ter inzage ligt. Het voorlopig locatieplan voorziet in de plaatsing van de ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijke restafval.

 

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer verplicht de gemeente tot het inzamelen van huishoudelijk (rest)afval bij of nabij elk perceel. Bij en krachtens de Wet milieubeheer zijn regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de gemeente invulling moet geven aan deze verplichting. De gemeente heeft deze regels nader uitgewerkt in een Afvalstoffenverordening en bijbehorende Nadere regels. Het inzamelen van huishoudelijk afval via onder- of bovengrondse containers valt onder het inzamelen van afval nabij percelen.

 

Ter inzage

Het voorlopig ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval Gebied C ligt ter inzage van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017.

 

Het voorlopig ontwerp locatieplan staat onder aan deze bekendmaking. Een gedetailleerde versie van het voorlopig ontwerp is als bijlage aan de bekendmaking toegevoegd. Tevens ligt het voorlopig locatieplan ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda, gedurende bovengenoemde periode.

 

Inwoners ontvangen een brief met daarin de voor hen aangewezen voorlopige locatie van de ondergrondse container voor huishoudelijk restafval. In de periode dat het locatieplan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst met vrije inloop over de veranderingen in het afval scheiden en de ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval. In de brief staat de locatie en de datum van de informatiebijeenkomst per wijk en dorp vermeld.

 

Zienswijzen

Van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 kunnen belanghebbenden een zienswijze op de voor hen aangewezen voorlopige locatie van de ondergrondse container voor huishoudelijk restafval indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen verstuurd worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Afdeling Afvalservice – Projectteam Vang, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

 

Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het definitieve locatieplan ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via vang@breda.nl, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

 

Ontwerp locatieplan ondergrondse containers huishoudelijk restafval

 

Locatieplan Gebied C

 

 

Locaties:

containernummer

aantal

Locatieomschrijving

OG0060

1

Berkendreef - Vossendreef

OG0061

1

Nieuwe Dreef - Eikendreef

OG0076

1

Meester van Meelstraat - Effenseweg

OG0138

1

Phillips Lammekensstraat - Joris Helleputtestraat

OG0139

2

Phillips Lammekensstraat - Cornelis Florisstraat

OG0140

2

Willem van Heesstraat

OG0141

1

Roeselarestraat - Brusselstraat

OG0142

1

Zandhovenstraat - Vlimmerenstraat

OG0143

1

Kasterleestraat - Willebroekstraat

OG0144

1

Hobokenstraat - Wommelgemhof

OG0146

1

Brusselstraat - Ukkelstraat

OG0147

2

Brusselstraat - Anderlechtstraat

OG0148

1

Deinzestraat - Moerbekestraat

OG0149

2

Maldegemstraat - Lieferingestraat

OG0150

2

Diksmuidestraat thv nr. 79

OG0151

1

Moeskroenstraat - Meulenbekestraat

OG0153

1

Oosterzelestraat thv nr. 37

OG0155

1

Evert Spoorwaterstraat - Willem van Kesselstraat

OG0156

2

Lieven de Keystraat thv nr. 20

OG0157

1

Daniël Stalpaertstraat - Pieter Huyserstraat

OG0158

1

Blauwtjes - Bloemenblauwtje

OG0159

2

Calandstraat - Leeghwaterstraat

OG0160

2

Maasdijk - Blokvucht

OG0161

2

Lange Weide thv nr. 138

OG0162

2

Biesdonkweg - Dammestraat

OG0163

1

Nieuwpoortstraat

OG0164

1

Vervierstraat to nr. 8

OG0165

1

Tielrodestraat

OG0166

1

Hamdijk

OG0167

1

Kortrijkstraat - Herentalsstraat

OG0168

2

Maaseikstraat

OG0169

1

Antwerpenstraat - Moerwijk

OG0171

1

Lange Weide - Blokdijk

OG0172

2

Industriekade

OG0173

2

Kwartelstraat

OG0174

2

Kanariestraat

OG0175

1

Polderstraat - Veestraat

OG0176

2

Pastoor Pottersplein

OG0177

2

Oude Terheijdenseweg thv nr. 118

OG0178

1

Heuvelplein

OG0179

2

Emmastraat to nr. 10

OG0180

1

Ceresstraat to nr. 10

OG0181

2

Spoorstraat to nr. 134

OG0182

1

Stationsweg

OG0183

1

Edisonstraat - Copernicusstraat

OG0184

1

Copernicusstraat - Morsestraat

OG0185

1

Snelliusstraat to nr. 32

OG0186

1

Grote Doornbos

OG0187

1

Kleine Geren - Abdijstraat

OG0188

1

Klaverweide 18 - 114

OG0189

1

Koele Mei - Proveniersveld

OG0190

1

Koele Mei - Grensvaart

OG0197

1

Keizerstraat - Nonnenveld

OG0200

1

Dr. Struyckenstraat thv nr. 185

OG0227

1

Vredenburchstede

OG0229

1 pers

Beatrixstraat thv nr. 47

OG0230

1

Michiel de Ruyterstraat - Boeimeersingel

OG0231

1

PC Hooftstraat - Brederostraat

OG0232

2

Brederostraat - Jacob Catssingel

OG0233

1

Grote Spie to nr. 24

OG0235

1

Cimburgalaan thv nr. 1

OG0236

2

Jan Nieuwenhuyzenstraat

OG0237

1

Leistraat to nr. 3

OG0238

1

Baronielaan thv nr. 173

OG0239

1 pers

Zandbergplein

OG0240

1

Baronielaan thv nr. 2

OG0241

1

Saksen Weimarplein

OG0242

2

Wilhelminapark - Paulinastraat

OG0243

1 pers

Parkstraat - Wilhelminapark

OG0244

2

Hyacintplein - Tulpenstraat

OG0245

1

Zandberglaan - Laan van Mecklenburg

OG0246

2

Eerste Muntstraat - Zandberglaan

OG0247

1

Olympiastraat to nr. 38

OG0248

1

Wagemakerspark thv nr. 57

OG0249

1

Hertzogstraat - Paul Krugerstraat

OG0250

1

Herculesstraat - Turnstraat

OG0251

2

Poolseweg - Sikkelstraat

OG0252

1

Franklin Rooseveltlaan thv nr. 63

OG0253

1

Lovensdijkstraat

OG0254

1

Herculesstraat - Golfstraat

OG0275

1

Grote Spie flat 3 en 4

OG0290

1

Bastenakenstraat - Tongerenstraat

OG0299

2

van Meterenstraat to nr. 25

OG0300

2

Vestkant - Schans

OG0301

1 pers

Oranjeboomstraat - Havermansstraat

OG0302

1

Haagweg - Heuvelstraat

OG0303

2

Amstelstraat - Scheldestraat

OG0304

1

Don Boscoplein - Jan Ligthartstraat

OG0305

1 pers

Verbeetenstraat - Scheldestraat

OG0306

2

Willem Barendszstraat - Heuvelbrink

OG0307

1 pers

Oranjeboomplein

OG0308

2

Flierstraat to nr. 41

OG0309

1

Weerijssingel - Vredenburghsingel

OG0310

2

Heuvelstraat - Sint Maartenstraat

OG0311

2

Doctor Ariënsplein

OG0312

2

Gielis Beijstraat thv nr. 74

OG0313

2

Haagweg - Laan van Mertersem

OG0314

2

Monseigneur Nolensplein

OG0315

1

Thorbeckeplein to nr. 41

OG0316

1

van Slingelandtstraat - Burgerzinstraat

OG0317

1

Doctor Kuyperstraat thv nr. 14

OG0318

1

Talmastraat - Mastbosstraat

OG0319

2

Wethouder van Haperenstraat thv nr. 31

OG0320

1

Biehoeve - Bareel

OG0321

2

Isenburgstraat thv nr. 25

OG0322

2

Kaardenstekerstraat - Klompenmakerstraat

OG0323

2

Ambachtenlaan - Leerlooierstraat

OG0324

1

Nestelmakersstraat thv nr. 32

OG0325

2

Hovenierstraat - Pannendekkerstraat

OG0326

1 pers

Burgemeester Sutoriusstraat

OG0327

1

Hovenierstraat - Azijnmakerstraat

OG0328

1

Schuurkerksteeg

OG0329

2

Heilaarstraat - Nieuwe Heilaarstraat

OG0330

1

Elsstraat

OG0331

2

Ahornstraat - Sparrenweg

OG0332

1

Kwakkelhutstraat - Emerweg

OG0333

1

Jasmijnstraat to nr. 21

OG0334

1

Hoornwerkstraat - Slingerweg

OG0335

1 pers

Olmstraat - Acaciastraat

OG0336

2

Dijklaan - Hazelaarstraat

OG0338

2

Lariksstraat - Oleanderstraat

OG0339

1

Tuinzigtlaan - Magnoliastraat

OG0340

1

Kasterleestraat - Wilrijkstraat

OG0341

2

Blauwoogvlinder - Bruin Zandoogje

OG0342

1

Argusvlinder - Koevinkje

OG0343

2

Vuurvlinder

OG0344

1

Eikepage - Iepepage

OG0345

1

Distelvlinder - Dagpauwoog

OG0346

1

Dagpauwoog - Landkaartje

OG0347

1

Aurelia - Bloemenblauwtje

OG0348

1

Hendrik Berlagestraat to nr. 111

OG0350

1

Esserstraat - Dreef

OG0352

1

Vriesdongen - Zaart

OG0359

1

Händellaan - Brahmslaan

OG0362

1

Kastanjestraat

OG0364

2

Rietmakerstraat to nr. 3

OG0365

1

Jacob Romanstraat thv nr. 230

OG0366

1

Daniel Marotstraat thv nr. 110

OG0368

1

Seeligsingel

OG0369

1

Wingerdstraat

OG0370

1

Tuinzigtlaan thv nr.255

BOG0053

1

Zomergemstraat 44 parkeerplaats

BOG0054

1

Zaventemstraat 2 naast 2

BOG0055

2

Cornelis Joosstraat 61 via Groenedijkplein

BOG0056

2

David t Kindtstraat 19 tegenover 19

BOG0057

1

Bernard de Wildestraat 574 op parkeerplaats

BOG0058

1

Gerrit Rietveldplein 1 parkeerplaats 1 t/m 86

BOG0109

1

Johan Willem Frisolaan 34 22 t/m 40B

BOG0115

2

Benedictinessenhof 2 1 t/m 65

BOG0116

1

Bothastraat 11 naast 11

BOG0117

1

De Wetstraat 12 naast 12

BOG0118

1

Cronjéstraat 12 naast 12

BOG0119

1

Steijnlaan 88 88-94B

BOG0120

1

Steijnlaan 1 tegenover 1-7B

BOG0121

2

K Ploegstraat 90

BOG0122

1

Eggestraat 1 naast 1

BOG0123

1

Wagemakerspark 16 16 - 36

BOG0124

2

Watermolen 5 binnenplein

BOG0126

2

Boeimeerlaan 76 hoek Karel Doormanlaan

BOG0127

1

Graaf Hendrik III Laan 171 tegenover 171

BOG0128

1

Graaf Hendrik III Laan 141 tegenover 141

BOG0129

1

Graaf Hendrik III Laan 105 tegenover 105

BOG0130

1

Graaf Hendrik III Laan 79 tegenover 79

BOG0131

1

Boeimeerlaan 26 hoek van Gentlaan

BOG0132

1

Graaf Hendrik III Plein 27 via Tromplaan

BOG0133

1

Roland Holststraat 43

BOG0134

1

Bilderdijkstraat 71

BOG0135

1

Veldekestraat 56

BOG0136

1

Zaart 58

BOG0137

1

Van Rijckevorselstraat 236

BOG0138

2

Lachappellestraat 57

BOG0139

1

Marconistraat 47 hoek Edisonstraat

BOG0140

1

Chr.Huijgenstr. 46 tegenover 46

BOG0141

1

Hooilaan 30

BOG0142

1

Hooilaan 82

BOG0143

2

Baliëndijk 81 81-89C

BOG0144

1

van Slingelandtstraat 60 tegenover 60

BOG0145

1

Volterra 1 Talmazone

BOG0146

1

Bernini 1 Talmazone

BOG0147

1

Pigalle 1 Talmazone

BOG0148

1

Donatello 1 Talmazone

BOG0149

2

Maarten de Vriesstraat 11

BOG0150

1

Oranjeboomstraat 351

BOG0151

1

Planciusplein 19

BOG0152

1

Planciusplein 20

BOG0153

1

Columbusstraat 2 Magelhaenstraat

BOG0154

1

Spitsbergenstraat 13

BOG0155

1

Nova Zemblastraat 9

BOG0156

3

Hudsonstraat 21

BOG0157

2

Verbeetenstraat 71 tegenover 71

BOG0158

1

Mgr. Frenckenstraat 32

BOG0159

1

J. Ligthartstraat 11 hoek Mgr. Zwijsenstraat pers

BOG0160

3

Egelantierstraat 37 op plein Egelantierstraat

BOG0161

1

Clematisstraat 71 tegenover 71

BOG0162

1

Princentuin 77

BOG0163

2

Ambachtenlaan 80 op parkeerplaats

BOG0164

1

Vogelschoot 52

BOG0165

1

Bijloopstraat hoek Rithsestraat 35

BOG0166

1

Bijloopstraat 2

BOG0167

1

Turfvaartstraat 2

BOG0168

1

Lelystraat vijverflat