Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 46082Beschikkingen | afhandelingOntwerp beschikking omgevingsvergunning, PSW, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, Maaslandlaan 65, Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende (ontwerp) beschikking is genomen.

 

  • Maaslandlaan 65, Weert, PSW, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, 22 maart 2017

 

Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. De zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Postadres gemeente Weert

Wilt u een zienswijze indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

 

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.