Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 46073Beschikkingen | aanvraagMelding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer, Timmerbedrijfs L. Nijsen B.V., melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een bedrijf, Stekshofweg 19, Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen.

 

  • Stekshofweg 19, Weert, Timmerbedrijfs L. Nijsen B.V., melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een bedrijf, 22 maart 2017

 

Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling)

De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum in het stadhuis. Deze publicatie en ter inzage legging dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel worden gereageerd. Er gelden de door het ministerie van VROM uitgevaardigde algemene milieuregels.

 

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.