Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2017, 46007Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Dubbroek ong. (perceel M 712) Maasbree en Roggelsedijk 18 Meijel

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Dubbroek ong. ( perceel M 712) Maasbree en Roggelsedijk 18 Meijel ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied Dubbroek ong. (perceel M 712) te Maasbree en Roggelsedijk 18 Meijel. Het bestemmingsplan maakt het oprichten van een ruimte voor ruimte woning aan Dubbroek mogelijk en wijzigt de bestemming Roggelsedijk 18 te Meijel van ‘Agrarisch – Intensieve veehouderij’ naar ‘Agrarisch – Grondgebonden’.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 maart 2017 tot en met 3 mei 2017.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0153-ON01;

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de

gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een

mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Ingrid Korten-Hanssen.

 

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met Ingrid Korten-Hanssen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

 

Panningen, 22 maart 2017