Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2017, 45776Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verharden van gazon in natura 2000 gebied, Noordeinde speelveld achter Noordeinde nr. 24, Noordeinde

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1485EV

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Noordeinde speelveld achter Noordeinde nr. 24 Noordeinde: het verharden van gazon in natura 2000 gebied

Datum ontvangst: 15 maart 2017.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.