Aanvraag evenementenvergunning: Schavenmolenstraat 10

Evenementenvergunning

Voor: Camping Molenbeke

Locatie: Schavenmolenstraat 10

Datum: 14-7 t/m 15-7-2017

Dossiernummer: 127256

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag ontvangen:

Zienswijze

Op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college u in de gelegenheid om gedurende een periode van één week na dagtekening van deze bekendmaking onder vermelding van het zaaknummer uw zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling Vergunning & Handhaving. De afdeling is bereikbaar via Postbus 9200, 6800 HA Arnhem en telefoonnummer 0900 - 1809.

Naar boven