Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 43515

Gepubliceerd op 17 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 14 maart 2017

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 25 november 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost van 21 februari 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Ad Grimmonbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten

Vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet

meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel Oost.

Ad Grimmonbrug 1915: Ad Grimmon was van 1916 tot 1928 'architect-intérieur' bij

De gemeente Amsterdam.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl