Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 14 maart 2017

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 25 november 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Oost van 21 februari 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Ad Grimmonbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Ad Grimmonbrug in Oost

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten

Vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet

meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande naam is ingediend voor een brug in stadsdeel Oost.

Ad Grimmonbrug 1915: Ad Grimmon was van 1916 tot 1928 'architect-intérieur' bij

De gemeente Amsterdam.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven