Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling ROG Plus, gemeente Vlaardingen

De raad van de gemeente Vlaardingen heeft op 23 februari 2017besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ROG Plus en aan het college alsmede aan de burgemeester toestemming verleend tot wijziging van deze regeling.

 

Het college alsmede de burgemeester van Vlaardingen hebben, op voorwaarde van deze toestemming

daartoe van de gemeenteraad op 20 december 2016 besloten tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling ROG Plus.

 

Gelijkluidende besluiten zijn genomen door de bestuursorganen van gemeenten Schiedam en Maassluis.

 

De gewijzigde regeling is door het college van Maassluis bekend gemaakt in de elektronische Staatscourant. De geconsolideerde versie is te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving op www.overheid.nl > lokale regelgeving

 

Inhoud

De organisatie ROGplus voert namens de Nieuwe Waterweg gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’ uit. ROGplus is in 1994 opgericht door de drie gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR). De GR is het oprichtingsdocument van ROGplus, omschrijft de overgedragen taken en bevat daarnaast onder meer afspraken over de samenstelling en werkwijze van het bestuur, de financiën en de wijze van uittreding en opheffing. De regeling is geactualiseerd in 2006 en is nu opnieuw gewijzigd vastgesteld om (juridisch) aan te blijven sluiten bij diverse ontwikkelingen (bv wijziging van de Wmo in de Wmo 2015 en groei van overgedragen taken).

Naar boven