Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988;

gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening;

besluiten tot vaststelling van:

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Artikel 1 Bewonersvergunning

a . Eerste bewonersvergunning voor bewoners van sector 1

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven op een adres in sector 1 kan een eerste bewonersvergunning worden verleend.

 • 2.

  Per woonadres wordt in sector 1 maximaal één eerste bewonersvergunning verstrekt. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Een bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.

 • 4.

  Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel a is geldig in sector 1. Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1, 4, 5 en 6.

b . Eerste bewonersvergunning voor bewoners van sector 2 en 3

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven op een adres in sector 2 of 3 kan een eerste bewonersvergunning worden verleend.

 • 2.

  Per woonadres wordt in sector 2 en 3 maximaal één eerste bewonersvergunning verstrekt. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Een bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.

 • 4.

  Een bewonersvergunning voor een bewoner van sector 2 of 3 is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven.

c . Tweede bewonersvergunning voor bewoners van sector 2 en 3

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven op een adres in sector 2 of 3 kan een tweede bewonersvergunning worden verleend.

 • 2.

  Per woonadres wordt in sector 2 en 3 maximaal één tweede bewonersvergunning verstrekt. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Een tweede bewonersvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.

 • 4.

  Een tweede bewonersvergunning voor een bewoner van sector 2 of 3 is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven.

Artikel 2 Bedrijfsvergunning

a. Bedrijfsvergunning maandag t/m vrijdag

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens inschrijving in het handelsregister van de KvK een hoofd- of nevenvestiging heeft op een adres in een sector waarvoor de vergunning is aangevraagd kan een bedrijfsvergunning maandag t/m vrijdag worden verleend.

 • 2.

  Per vestigingsadres worden maximaal drie bedrijfsvergunningen verstrekt. Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Voor de aanvraag van de 2e en 3e bedrijfsvergunning moet het bedrijf aantonen dat zij voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare dan wel omvangrijke goederen minstens vijf maal per dag over het voertuig moeten beschikken.

 • 4.

  Een bedrijfsvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens.

 • 5.

  Een bedrijfsvergunning is geldig in de sector waarin de vestiging van het bedrijf volgens het handelsregister van de KvK staat ingeschreven met dien verstande dat ingeval het bedrijf is gevestigd in sector 1 onderdeel b de bedrijfsvergunning ook geldig is voor sector 4, 5 en 6.

b. Bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag voor bedrijven in sector 1

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens inschrijving in het handelsregister van de KvK een hoofd- of nevenvestiging heeft op een adres in sector 1 kan een bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag worden verleend.

 • 2.

  Per vestigingsadres worden maximaal drie bedrijfsvergunningen verstrekt. Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Voor de aanvraag moet het bedrijf aantonen dat zij voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare dan wel omvangrijke goederen minstens vijf maal per dag (inclusief de zaterdag) over het voertuig moet beschikken.

 • 4.

  Een bedrijfsvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens.

 • 1.

  Een bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag voor bedrijven in sector 1 onderdeel a is geldig in sector 1. Een bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag voor bedrijven in sector 1 onderdeel b is geldig in sector 1, 4, 5 en 6.

c. Bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag voor bedrijven in sector 2 en 3

 • 1.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens inschrijving in het handelsregister van de KvK een hoofd- of nevenvestiging heeft op een adres in sector 2 of 3 kan een bedrijfsvergunning maandag t/m zaterdag worden verleend.

 • 2.

  Per vestigingsadres worden maximaal drie bedrijfsvergunningen verstrekt. Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • 3.

  Voor de aanvraag van de 2e en 3e bedrijfsvergunning moet het bedrijf aantonen dat zij voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare dan wel omvangrijke goederen minstens vijf maal per dag (inclusief de zaterdag) over het voertuig moeten beschikken.

 • 4.

  Een bedrijfsvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens.

 • 5.

  Een bedrijfsvergunning is geldig in de sector waarin de vestiging van het bedrijf volgens het handelsregister van de KvK staat ingeschreven.

Artikel 3 Bedrijfsvoeringsvergunning

 • a.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens inschrijving in het handelsregister van de KvK een beroep of bedrijf uitoefent, waarbij het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is dagelijks in een of meerdere sectoren te parkeren, kan een bedrijfsvoeringsvergunning worden verleend.

 • b.

  Per bedrijf worden maximaal drie bedrijfsvoeringsvergunningen verstrekt.

 • c.

  Voor de aanvraag van de 2e en 3e bedrijfsvoeringsvergunning moet het bedrijf aantonen dat zij voor het vervoer van zware, kwetsbare, bederfelijke, kostbare dan wel omvangrijke goederen minstens vijf maal per dag over het voertuig moeten beschikken.

 • d.

  Een bedrijfsvoeringsvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens.

 • e.

  Een bedrijfsvoeringsvergunning is geldig in alle sectoren.

Artikel 4 Mantelzorgvergunning

 • a.

  Aan een bewoner die volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven op een adres in een sector waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en die minimaal 4 dagen per week mantelzorg, dat wil zeggen niet-professionele zorg van derden, ontvangt, kan een mantelzorgvergunning worden verleend.

 • b.

  Met een door een arts, CIZ, Palet Welzijn of hulpverlener opgestelde verklaring moet worden aangetoond dat minimaal 4 dagen per week mantelzorg nodig is.

 • c.

  Een mantelzorgvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens. De mantelzorger(s) is/zijn eigenaar of houder van het kenteken/de kentekens op de mantelzorgvergunning.

 • d.

  Een mantelzorgvergunning is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven met dien verstande dat ingeval een bewoner is ingeschreven in sector 1 onderdeel b de mantelzorgvergunning ook geldig is voor sector 4, 5 en 6.

Artikel 5 Autodatevergunning

 • a.

  Aan een aanbieder van een motorvoertuig bestemd voor autodate, waarbij de standplaats van het motorvoertuig is gelegen in één van de sectoren, kan een autodatevergunning worden verleend.

 • b.

  De autodatevergunning is geldig in alle sectoren.

Artikel 6 Parkeerterreinvergunning

 • a.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel, bedrijf of particulier, kan een parkeerterreinvergunning worden verleend.

 • b.

  Een parkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één of meerdere kentekens.

 • c.

  Een parkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6.

Artikel 7 Bewonersparkeerterreinvergunning

 • a.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die volgens de Basisregistratie personen als bewoner staat ingeschreven op een adres in sector 1, kan een bewonersparkeerterreinvergunning worden verleend.

 • b.

  Per woonadres wordt maximaal één bewonersparkeerterreinvergunning verstrekt.

 • c.

  Een bewonersparkeerterreinvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een bewoner van zijn adres.

 • d.

  Een bewonersparkeerterreinvergunning is geldig in sector 4, 5 en 6.

Artikel 8 Verhuisvergunning

 • a.

  Aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel, die met een aangifte van verhuizing bij de gemeente of een koop- of huurovereenkomst aantoont binnenkort te verhuizen naar een adres in een sector waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, kan een verhuisvergunning van 4 maanden worden verleend.

 • b.

  Het aantal te verlenen verhuisvergunningen wordt verminderd met het aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

 • c.

  Een verhuisvergunning wordt uitgegeven op één kenteken van een motorvoertuig of brommobiel waarvan de vergunninghouder eigenaar of houder is. Er kan een tweede kenteken aan de vergunning toegevoegd worden wanneer de aanvrager kan motiveren dat het bijbehorende motorvoertuig of de brommobiel gebruikt wordt door een toekomstige bewoner van zijn nieuwe adres.

Artikel 9 Bezoekersregeling

 • a.

  Aan een bewoner die volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven op een adres in sector 2 of 3 kan ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig of brommobiel van bezoekers een bezoekersregeling worden verleend.

 • b.

  Per woonadres wordt maximaal één bezoekersregeling verstrekt.

 • c.

  Een bezoekersregeling wordt uitgegeven zonder kenteken. Er kunnen meerdere kentekens van bezoekers aan de regeling gekoppeld worden. De regeling is op ieder moment slechts geldig voor de kentekens (maximaal 10 gelijktijdig) die de regelinghouder als actief heeft ingesteld.

 • d.

  Een bezoekersregeling is geldig in de sector waarin de bewoner volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven.

Artikel 10 Geldigheid - tijd

Een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, bedrijfsvoeringsvergunning, mantelzorgvergunning, autodatevergunning, parkeerterreinvergunning en bewonersparkeerterreinvergunning wordt verleend voor maximaal een kalenderjaar.

Artikel 11 Geldigheid - plaats

Een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, bedrijfsvoeringsvergunning, mantelzorgvergunning, autodatevergunning, parkeerterreinvergunning, bewonersparkeerterreinvergunning, verhuisvergunning en bezoekersregeling is, tenzij middels bebording of in een andere bepaling uitdrukkelijk anders is bepaald, niet geldig op/voor:

 • a.

  betaald parkeerplaatsen;

 • b.

  de sector waarvoor die niet uitgegeven is;

 • c.

  gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel 12 Geen recht op parkeervergunning (GROP)

 • a.

  Indien men beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeergelegenheid dan wel de rechten op een vergunning zijn vervallen bij het verlenen van een ontheffing van de parkeernorm, wordt dit aantal verrekend met het aantal bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen waar men op basis van andere artikelen aanspraak op zou kunnen maken. Bij woningsplitsing zonder omgevingsvergunning ontstaat geen recht op een vergunning voor de toegevoegde eenheden.

 • b.

  Onder een eigen parkeergelegenheid wordt in ieder geval verstaan:

  • 1.

   Een garage, parkeerplaats, carport of oprit op eigen terrein, welke laatste met een minimale lengte van 5,50 meter en een minimale breedte van 2,50 meter;

  • 2.

   Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;

  • 3.

   Een parkeerplaats in een parkeergarage of garagebox (mede) gebouwd ten behoeve van de woning.

 • c.

  In ieder geval geldt voor de adressen die voorkomen op de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde GROP lijst dat er sprake is van het in die vastgestelde lijst genoemde aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning bestaat.

Artikel 13 Kenteken niet op naam in kentekenregister Dienst Wegverkeer

 • a.

  Indien het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de vergunning wordt gevraagd, wordt geleased of gehuurd bij een beroeps- of bedrijfsmatige lease- of verhuurmaatschappij, wordt een vergunning slechts afgegeven indien de aanvrager het lease- of huurcontract overlegt.

 • b.

  Indien het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de vergunning wordt gevraagd door de werkgever aan de betreffende aanvrager ter beschikking is gesteld, wordt een vergunning slechts afgegeven indien de aanvrager een werkgeversverklaring overlegt, waaruit blijkt dat de aanvrager het gebruik heeft van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de vergunning wordt gevraagd.

 • c.

  Indien het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de vergunning wordt gevraagd geregistreerd staat in een buitenlands kentekenregister wordt een vergunning slechts afgegeven indien de aanvrager een afschrift van het buitenlands kentekenregister overlegt, waaruit blijkt dat het motorvoertuig of brommobiel op naam staat van de aanvrager.

Artikel 14 Meerdere kentekens

Een vergunning die is uitgegeven op meerdere kentekens is op ieder moment slechts geldig voor maximaal één kenteken, namelijk het kenteken dat de vergunninghouder als actief heeft ingesteld. Voor de bezoekersregeling geldt hetgeen is vermeld in artikel 9.

Artikel 15 Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

De gegevens van de vergunning zijn opgenomen in een centraal register: het register van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten bestemd voor de registratie van parkeerrechten.

Artikel 16

Het bij besluit van 10 november 2015 vastgestelde Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat dit met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór 1 april 2017 hebben voorgedaan.

Artikel 17

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Artikel 18

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit parkeerverordening.

Aldus besloten in de vergadering van 7 maart 2017.

burgemeester en wethouders van Gouda;

de secretaris, de burgemeester,

 

Naar boven